Özel Kız Öğrenci Yurtları Ankara

Özel Kız Öğrenci Yurtları Ankara

Özel kız öğrenci yurtları Ankara ilinde bulunan diğer özel yurtlar tarafından uygulama zorunluluğu olan Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği; Yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere öğrenim dönemlerinde barınma hizmetleri sunmak amacıyla öğrencilere disiplin, gıda maddelerinin muayene ve kontrollerinin iş ve işlemlerinin esaslarını düzenlemektir. Özel kız öğrenci yurtları Ankara Bu Yönetmelikte belirtilen hususlara riayet etmeyen, kurallara uymayan, Öğrenci Yurtları öğrenim gören öğrencileri hakkında Uyarma, Kınama, Yurttan çıkarma disiplin cezaları uygulanır. Özel kız öğrenci yurtları Ankara Eyüboğlu kız yurdunda Uyarma cezaları, öğrenciye davranışlarının kusurlu olduğunun yazılı olarak bildirilmesidir. Özel kız öğrenci yurtları Ankara Uyarma cezasının verilmesini gerektiren fiiller ise;  Arkadaşlarını rahatsız edecek şekilde gürültü yapmak, Temizliğe dikkat etmemek, sürekli düzensiz olmak,  Yatakhane, yemekhane, banyo, çalışma odası ile diğer çalışma ve dinlenme alanları ile spor salonuna girip çıkmada zaman çizelgesine uymamak, Özel kız öğrenci yurtları Ankara Eyüboğlu kız öğrenci yurdunda Kınama cezaları, Öğrenciye disiplin cezası gerektiren davranışta bulunduğunun ve tekrarından kaçınması gerektiğinin yazılı olarak bildirilmesidir. Özel kız öğrenci yurtları Ankara Kınama cezasının verilmesini gerektiren fiiller ise;  Yalan söylemeyi alışkanlık haline getirmek, Toplu yaşamaya dair kurallara aykırı davranışları alışkanlık haline getirmek, Özürsüz olarak kuruma geç gelmeyi veya kuruma gelmemeyi alışkanlık haline getirmek, Küfür etmek veya arkadaşlarına sataşmak,

Özel kız öğrenci yurtları Ankara Özel Eyüboğlu Öğrenci Yurtlarından çıkarma cezaları, Öğrencinin Yurtlar ile ilişiğinin kesilmesidir. Öğrenci, bu cezanın tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç beş gün içinde Yurdu terk etmek zorundadır. Özel kız öğrenci yurtları Ankara Ancak yurttan çıkarma cezasını gerektiren fiillerden birinin işlenmesi ve bu fiilin, diğer öğrencilerin can ve mal güvenliği için yakın tehdit oluşturması halinde, beş günlük süre beklenmeden öğrencinin, velisine bildirildiği andan itibaren yirmi dört saat içinde Özel Eyüboğlu kız Öğrenci Yurtlarından ayrılması sağlanır.

Özel kız öğrenci yurtları Ankara Yurtlarından çıkarma cezasını gerektiren fiiller ise: Türk Bayrağı Tüzüğüne aykırı davranmak, Kanunen cezayı gerektiren yüz kızartıcı suçları işlemek veya böyle bir suçtan hükümlü durumuna düşmek, Kanun dışı kuruluşlara üye olmak, bu kuruluşlarda faaliyet göstermek, bu tür kuruluşların propagandasını yapmak, Hırsızlık yapma, Yurt yönetimi ve personeli ile arkadaşlarını tehdit etmek veya bunlara fiili tecavüzde bulunmak,


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir