Ankara kız öğrenci yurdu

Ankara kız öğrenci yurdu

Ankara Kız Öğrenci Yurdu

Yurt yaşantısı ve disiplin konusunda Ankara Kız Öğrenci Yurdu olarak Eyüboğlu Ankara Kız Öğrenci Yurdu barınmak isteyen öğrenciler, kız öğrenci yurt yönetimince belirlenen şartları kabul etmek ve öğrenci durumlarını belgelendirmek kaydıyla yurtta barınmaya hak kazanırlar.  Eyüboğlu Öğrenci yurtlarında İhtiyaç olması ve açık kapasite bulunması hallerinde, farklı seviyede öğrenci gruplarının barınmaları da yurt yönetimince sağlanır ve ilçe milli eğitim müdürlüğüne bildirilmektedir. Barınma süresince Eyüboğlu Öğrenci yurt müdürlüklerince kalacakları yeri ve süresini yazılı olarak bildirmek şartıyla öğrenciler evci olarak çıkabilirler. Öğrenci kayıt işlemlerinde;  Müracaat dilekçesi, T.C.  kimlik fotokopisi, Öğrencinin öğrenim belgesi, sağlık raporu, Adli sicil belgesi ve vesikalık fotoğraf vb belgeleri yurt yönetimine teslim etmek koşulu ile yurtta barına bilmektedirler. Ankara Kız Öğrenci Yurdu barınma koşullarını kabul eden ve ücret ödeme konusunda anlaşılması halinde öğrencinin yurt yaşantısı başlamış demektir. Ankara Kız Öğrenci Yurdu yaşamında Türkiye’ nin değişik yörelerinden gelmiş kız öğrenciler birlikte olmakta çamaşırları hijyen kurallarına uygun olarak görevliler tarafından yıkanmakta, sağlık şartlarına uygun olarak hazırlanmış yemek menülerini toplu olarak yemek hanelerinde yemekte, camekanlı bahçe bölümünde toplu olarak ders çalışmakta ve sohbet etme imkanlarını bulmaktadırlar.Ankara Kız Öğrenci Yurdu yaşantısı boyunca uyması gereken kurallar kanun, yönetmelik ve talimatlar ile belirlenmiştir. Belirtilen toplu yaşamın gereği olan kurallara riayet etmeyen, kurallara uymayan,  öğrenciliğe yakışmayan tutum ve davranışlarda bulunan öğrenciler hakkında disiplin cezaları uygulanır.Öğrenciler arasındaki adaleti sağlamak yurtları bir düzen içerisinde yürütmek amacıyla  disiplin cezalarında uyarma kınama ve yurttan çıkarma işlemleri yurt yönetimince oluşturulan disiplin kurulu kararları doğrultusunda alınmakta ve sonuçlanmaktadır.  Öğrenci yurtlarında Yurt Müdür veya disiplin kurulu, öğrenciye cezayı verirken davranışının mahiyetine, önemine, kendisinin kurum içinde ve kurum dışındaki genel durumuna, suçun ne gibi şartlar altında işlenmiş olduğuna, öğrencinin suçu işlediği zamanki ruhsal durumuna, oluşan fiilin hafifletici ve ağırlaştırıcı sebeplerine dikkat eder. Disiplin kurulu kararları, disiplin kurulu karar defterine yazılır.  Öğrenci yurtlarında meydana gelen ve adli soruşturmayı gerektiren her türlü olay,  yurt yönetimince en kısa sürede ilgili makamlara bildirilir.

 

 

 

 


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir